Payment

Płatność kartą kredytową
1. Płatność jest bezpiecznie pobierana bezpośrednio z karty kredytowej/debetowej lub konta bankowego i przekazywana na konto obiektu za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego przetwarzającego płatności.2. Prosimy zapoznać się ze szczegółowym opisem apartamentu przed dokonaniem rezerwacji w celu sprawdzenia, czy nie obowiązują właśnie takie warunki.

3. W przypadku sfałszowania Państwa karty kredytowej lub jej nieupoważnionego wykorzystania przez osobę trzecią, większość banków i wystawców kart kredytowych bierze na siebie ryzyko i pokrywa wszystkie koszty związane z takim fałszerstwem lub nieprawnym wykorzystaniem karty kredytowej. Czasami, w takim przypadku odliczana jest pewna kwota (zazwyczaj w wysokości 50 EUR lub jej równowartość w lokalnej walucie). W przypadku, gdy wystawca Państwa karty kredytowej lub bank obciąży Państwa taką podlegającą odliczeniu kwotą w związku z nieupoważnioną transakcją wynikającą z rezerwacji dokonanej na naszej stronie, zwrócimy Państwu kwotę w wysokości nie większej niż 50 EUR (lub jej równowartość w lokalnej walucie). Aby uzyskać odszkodowanie, powinni Państwo zgłosić oszustwo do wystawcy Państwa karty kredytowej (zgodnie z jego zasadami i procedurami), a następnie bezzwłocznie skontaktować się z nami mailem Office@habtoor.eu. W tytule maila prosimy wpisać „Oszustwo związane z użyciem karty kredytowej” oraz przesłać potwierdzenie możliwości zwrotu pieniędzy (np. zasady działalności wystawcy karty kredytowej). Odszkodowanie wypłacane jest wyłącznie w przypadku rezerwacji dokonywanych poprzez bezpieczny serwer ………….com oraz w przypadku nieupoważnionego użycia Państwa karty kredytowej, które wynika z naszej winy lub zaniedbania i które w żaden sposób nie wynika z Państwa winy w momencie korzystania z bezpiecznego serwera.

Payment by credit card
1. Payment is safely processed from your credit/debit card or bank account to the bank account of the accommodation provider through a third party payment processor.2. Please check the apartment details thoroughly for any such conditions prior to making your reservation.

3. In the event of credit card fraud or unauthorized use of your credit card by third parties, most banks and credit card companies bear the risk and cover all the charges resulting from such fraud or misuse, which may sometimes be subject to a deductible (usually set at EUR 50 (or the equivalent in your local currency)). In the event that your credit card company or bank charges the deductible from you because of unauthorized transactions resulting from a reservation made on our website, we will pay you this deductible, up to an aggregate amount of EUR 50 (or the equivalent in your local currency). In order to indemnify you, please make sure that you report this fraud to your credit card provider (in accordance with its reporting rules and procedures) and contact us immediately by email office@habtoor.eu. Please state ‚credit card fraud’ in the subject line of your email and provide us with evidence of the charged deductible (e.g. policy of the credit card company). This indemnification only applies to credit card reservations made using …………com’s secure server and the unauthorized use of your credit card resulted through our default or negligence and through no fault of your own while using the secure server.

Anulowanie rezerwacji1. Dokonując rezerwacji w obiekcie akceptują Państwo określone warunki anulowania rezerwacji oraz zasady dotyczące niepojawienia się Gości w obiekcie, a także wszystkie dodatkowe warunki i zasady (dostarczania usług) obowiązujące w obiekcie, które mogą dotyczyć Państwa rezerwacji lub pobytu, włącznie z usługami dostarczanymi i/lub produktami oferowanymi przez obiekt (warunki i zasady dotyczące dostawy usług i produktów obowiązujące w danym obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego obiektu). Ogólne zasady dotyczące anulowania rezerwacji i niepojawienia się Gości obowiązujące w każdym obiekcie dostępne są na naszej stronie, w części „informacje o obiekcie”, w trakcie procedury dokonywania rezerwacji oraz w mailu potwierdzającym rezerwację.

2. Jeśli chcą Państwo sprawdzić, poprawić lub anulować swoją rezerwację, mogą to Państwo zrobić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu potwierdzającym rezerwację. Prosimy pamiętać, że w zależności od zasad danego obiektu dotyczących anulowania rezerwacji przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości w obiekcie, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub mogą Państwo nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej/wpłaconej kwoty. Sugerujemy, aby przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznali się Państwo z zasadami dotyczącymi anulowania rezerwacji, przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości obowiązującymi w danym obiekcie. Ważne jest także, aby pamiętali Państwo o dokonywaniu płatności na czas, w terminach obowiązujących w przypadku danej rezerwacji.

Cancellation1. By making a reservation with an accommodation provider, you accept and agree to the relevant cancellation and no-show policy of that accommodation provider, and to any additional (delivery) terms and conditions of the accommodation provider that may apply to your reservation or during your stay, including for services rendered and/or products offered by the accommodation provider (the delivery terms and conditions of an accommodation provider can be obtained with the relevant accommodation provider). The general cancellation and no-show policy of each accommodation provider is made available on our website on the accommodation information pages, during the reservation procedure and in the confirmation email.

2. If you wish to review, adjust or cancel your reservation, please revert to the confirmation email and follow the instructions therein. Please note that you may be charged for your cancellation in accordance with the accommodation provider’s cancellation, (pre)payment and no-show policy or not be entitled to any repayment of any (pre)paid amount. We recommend that you read the cancellation, (pre)payment and no-show policy of the accommodation provider carefully prior to making your reservation and remember to make further payments on time as may be required for the relevant reservation.

 

Regulamin:1. Postanowienia ogólne.
Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.habtoortrips.eu Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu pomiędzy Habtoor a Gościem, na warunkach określonych w regulaminie oraz w korespondencji mailowej z Gościem.

2. Rezerwacja i płatność.
a) W celu uniknięcia nieporozumień, przed dokonaniem rezerwacji należy dokładnie sprawdzić, który apartament Państwa interesuje i w jakiej jest lokalizacji.
b) Nasi Goście mogą dokonać rezerwacji w następujący sposób:
– poprzez wysłanie maila na adres: office@habtoor.eu
– poprzez system rezerwacyjny znajdujący się na stronie www.habtoortrips.eu ,
– telefonicznie,
poprzez portale www.ownersdirect.uk,
W każdym z wariantów, po dokonaniu rezerwacji, gość otrzymuje maila potwierdzającego rezerwację oraz zawierającego szczegóły dotyczące przyjazdu i pobytu.
Potwierdzenie rezerwacji następuje po wpłacie zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu. Zadatek może być wpłacony w dwojaki sposób:
– kartą kredytową – w tym celu klient zobowiązany jest podać przy rezerwacji: Imię i Nazwisko, dokładny adres, numer karty i jej termin ważności.
– przelewem – ta opcja możliwa tylko przy rezerwacji telefonicznej lub mailowej.
c) Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza zerwanie umowy najmu.
d) W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie przysługuje zwrot zadatku.
e) Gość zobowiązany jest zapłacić pozostałą kwotę za pobyt w dniu przyjazdu gotówką
f) Opłata za pobyt może zostać uiszczona w walucie GPB lub EURO, wedle życzenia Gościa.
g) Apartamenty wynajmujemy na min. 7 noce (krótsze pobyty są możliwe jedynie po wcześniejszym ustaleniu z działu habtoor booking
h) W przypadku skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.
i) Oferta oraz podane ceny zawarte na stronie www.habtoortrips.eu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Habtoor mailem, telefonicznie bądź przy rezerwacji online.
j) W cenę pobytu wliczone są: pościel, ręczniki, końcowe sprzątanie, opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie). W cenę pobytu nie jest wliczony parking.
k) Na życzenie Gościa Habtoor może wystawić fakturę.
l) Habtoor zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 250 EURO. Kaucja może być pobrana w gotówce albo zabezpieczona danymi z karty kredytowej. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń Habtoor w przypadku ewentualnych zniszczeń lub złamania poszczególnych punktów regulaminu. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zarządcy kaucja zwracana jest klientowi w całości w dniu wyjazdu.
m) Wszelkie zmiany w rezerwacji powinny być dokonywane mailowo i powinny zostać zatwierdzone przez Habtoor. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów. Habtoor zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach Umowy jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy Najmu Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku.

3. Zakwaterowanie.
a) Gość zobowiązany jest do powiadomienia Habtoor mailowo lub telefonicznie o godzinie przyjazdu do apartamentu najpóźniej na jeden dzień przed przyjazdem.
b) Doba hotelowa zaczyna się standardowo o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest późniejszy wyjazd ale musi być on wcześniej potwierdzony przez Zarządcę Habtoor. Wyjazd z apartamentu po godzinie 13.00 możliwy jest tylko po uiszczeniu opłaty za całą następną dobę.
c) Habtoor zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

4. Parking.
a) Apartamenty, nie posiadają prywatnych miejsc parkingowych. Samochód można pozostawić na ulicy przed budynkiem.
b) Habtoor dysponuje płatnymi miejscami parkingowymi na jednym z okolicznych parkingów strzeżonych (ok. 50 m od apartamentów). Ilość miejsc jest ograniczona – wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. Koszt miejsca parkingowego to 12 euro za dobę. Za zgubienie karty parkingowej Gość obciążony zostanie kosztem 50 euro

5. Zasady pobytu
a) Apartament służy jedynie do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w nim imprez, sesji fotograficznych, itp.
b) W apartamencie, jak i w całym budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świeczek. Za złamanie zakazu, w szczególności za palenie tytoniu w apartamencie, Gość może zostać obciążony karą pieniężną w kwocie 100 euro
c) Podczas zakwaterowania Gość otrzymuje do dyspozycji apartament wraz z w pełni sprawnym wyposażeniem. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie w apartamencie, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi Habtoor. Brak zgłoszenia może oznaczać obciążenie Gościa kosztami naprawy.
d) Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód Gość powinien zawiadomić osobę zarządzającą apartamentem niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
e) Właściciel jak i osoba zarządzająca apartamentem nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych dla Państwa przedmiotów. Prosimy o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych na zamek, zarówno podczas przebywania w apartamencie jak i podczas nieobecności, jak również o zamykanie okien przed opuszczeniem mieszkania. If apartament wyposażony jest w alarm oraz sejf hotelowy, w którym można pozostawić wartościowe przedmioty.
f) Prosimy o szczególne pilnowanie kluczy do apartamentu. W przypadku ich zgubienia, gość będzie musiał liczyć się z kosztem 120 euro
g) W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób zadeklarowanej w momencie dokonywania rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu Habtoor ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
h) Habtoor nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
– pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego
– przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.)
– hałasem z nieruchomości sąsiednich.
i) W apartamentach nie akceptujemy zwierząt.
j) Apartament nie jest hotelem w rozumieniu prawa, więc po zakończeniu pobytu prosimy o podstawowe posprzątanie apartamentu, aneksu kuchennego i łazienki. „Podstawowe posprzątanie” oznacza: sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki, zaścielenie łóżek i złożenie ręczników w jednym miejscu w łazience. Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu Państwa przedmiotów.
k) Godzina wyjazdu i zwrotu kluczy powinna być ustalona z osobą reprezentującą Habtoor na min. jeden dzień przed planowanym wyjazdem. Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go odebrał. Jeżeli doszło do zniszczeń Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na osobie lub mieniu, powstałe z jego winy lub osób trzecich, związane z zarezerwowanym pobytem.
l) Zarówno właściciel, jak i zarządca apartamentu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób sumienny i uczciwy.

6. Uwagi
Wszelkie uwagi, dotyczące funkcjonowania Habtoor należy kierować na adres: office@habtoor.eu lub telefonicznie pod numerem +48 784 551 332

7. Wybór prawa
Do realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd Polskim

8. Polityka Prywatności.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
W związku z procedurą rejestracji i zakupu usług świadczonych przez Habtoor , wypełniając formularze znajdujące się naszej stronie internetowej, dobrowolnie udostępniają Państwo informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Pragniemy Państwa zapewnić, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania Państwa zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, że nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom. Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa. Wprowadziliśmy i stosujemy odpowiednie procedury zabezpieczające i ograniczające dostęp i możliwość wykorzystania Państwa danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Gwarantując realizację Państwa uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych Habtoor umożliwia prawo wglądu, poprawiania, uzyskania w każdym czasie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia z bazy danych poprzez bezpośredni kontakt z Office@habtoor.eu

Życzymy miłego pobytu w Puerto Marina!

Terms and Conditions of Service:1. General provisions
Terms and Conditions of Service state the conditions of booking and rental of the apartments listed at www.habtoortrips.eu website. Booking is tantamount to reading and accepting this Terms and Conditions of Service. Booking is also tantamount to the conclusion of the rental agreement between Habtoor and the Guest, on the terms stated in the Terms and Conditions of Service and the email correspondence with the Guest.

2. Booking and payment
a) To avoid misunderstanding, please do check which apartment interests you the most and where it’s located before concluding your booking process.
b) Our Guests can book the apartments in the following manner:
– By sending an email to office@habtoor.eu ,
– Via a booking form situated on the www.habtoortrips.eu website,
– By phone,
– By www.ownersdirect.uk
In all cases, the Guest receives an email after booking, confirming the booking and the availability of the chosen apartment. The email contains details on pricing and the number of an account to which a down payment of 30% of total cost should be paid. The down payment should be paid:
– Via credit card – in this case the Guest should provide his/her name and surname, address, credit card number and its expiration date on booking,
– Via wire transfer – this is available only when booking by phone or email.
c) Failure to provide the down payment in the given time equals the breach of the rental agreement.
d) The down payment is not returned if the booking is cancelled.
e) The Guest should pay the remaining sum on arrival
f) The price can be paid in GPB or EUR, as the Guest wishes.
g) The Apartments are rented for minimum 7 nights (shorter stay is possible if previously arranged with habtoor booking department
h) If the stay is shortened, the Guest will not receive a refund of the costs for the remaining days.
i) The offer and pricing stated on www.habtoortrips.eu website are only for information purposes and do not constitute a commercial offer within the meaning of Article 66 par. 1 of the Civil Code. The pricing should be confirmed by a Habtoor agent via e-mail, phone or when booking online.
k) The price includes: bed linen, towels, final cleaning, utilities (water, gas, electricity, heating). The price not include parking.
l) Habtoor can issue an invoice upon request.
m) Habtoor reserves the right to charge a refundable deposit in the amount of 250 EUR. This is to secure Habtoor claims in the event of any damage or breaking of the Terms and Conditions of Service. If no objections are made on the part of the Manager, the deposit is returned to the Guest in full on departure.
n) Any changes in the booking should be done by email and confirmed by Habtoor. The changes may affect the number of incoming persons or dates. Habtoor reserves the right to refuse to change the terms of the agreement if it will not be possible due to objective reasons. If the agreement is terminated because the changes were not possible, the Guest is not entitled to the refund of the down payment.

3. Lodging
a) The Guest is obliged to notify Habtoor by phone or email about the time of the arrival to the apartment a day prior to the arrival at the latest.
b) The check-in time is 2 p.m. and the check-out time is 12 a.m. on the departure day. In exceptional cases, check-out time may be postponed after making prior arrangements with the manager of the apartment. Departure after 1 p.m. is possible only upon issuing payment for the entire next day.
c) Habtoor reserves the right not to give out the keys to the apartment to people under the influence of alcohol, drugs, and those behaving aggressively and posing a threat to other people and property.

4. Parking
a) Our apartments do not have private parking places. Cars can be left on the street close to the building.
b) Sanhaus Apartments can provide additional paid parking places in one of the nearby garage parking lots (about 50 meters from the apartments). The number of places is limited and they should be booked beforehand. The cost is 12 euro a day. If the parking card is lost, the Guest will be charged 50 euro

5. Rules of stay
a) The apartment is only for residential purposes. It is forbidden to organize any events which might cause disturbance to other residents of the building as well as photo sessions.
b) No smoking or lighting candles in the apartment and the residential building area. The Guest may be fined 100 euro for breaking this ban, particularly for smoking in the apartment.
c) The Guest receives, on arrival and lodging, a fully equipped apartment. The Guest is obliged to report to a Habtoor employee any damage found in the apartment on arrival. Lack of such notification may mean that the Guest will have to pay for any necessary repairs.
d) The Guest takes full responsibility for any damage or loss of any furnishings and equipment in the apartment caused by himself/herself or visitors. Should any damage occur, the Guest should report it to the manager of the apartment immediately after noticing it.
e) The owner and the manager of the apartment do not take any responsibility for damage or loss of: money, documents and any other important or valuable items belonging to the Guests. For your safety, we kindly request you to use the safe which can be found in the apartment. Please remember to lock the door any time you stay in the apartment or leave it, and switch on the alarm when leaving the apartment when is disponible.
f) Please take special care handling the keys to the apartment. In case of loss, the Guest will be obliged to make a refund of 120 euro
g) During the stay, the number of people staying the night in an apartment cannot exceed the number of people declared on booking. If this point is breached, Habtoor has the right to terminate the agreement with immediate effect with no refund of the money paid for the remaining period of time.
h) Habtoor is not responsible for any inconvenience during the stay connected with: – Construction work done on the premises or in the vicinity of the building the apartment is situated, – Disruption in the mains delivery for the reasons beyond the control of Habtoor Apartments, – Extreme noise from the nearby buildings.
i) No animals are allowed on the premises of Apartments.
j) The Apartment is not a hotel within the meaning of the law. Hence, we kindly request our guests to leave the apartment, kitchen annex and bathroom in basic order on the departure day. By ‘basic order’ we mean: tidying the kitchen annex, washing the dishes, emptying the fridge, making the beds and placing towels in one place in the bathroom. We kindly remind you to dispose of litter and take your belongings back with you.
k) The time of check-out, leaving the apartment and returning the keys should be arranged with Habtoor at least a day prior to the date of leaving. The apartment should not be left in a state worse than the one it was on the day of the arrival. If there was any damage to any person or property due to the actions of the Guest or third parties associated with the Guest, the Guest will be held financially responsible.
l) The owner and the manager of the apartment shall make every effort to provide the service in a solid and conscientious way.

6. Comments
Any comments concerning the operation of Habtoor should be addressed to office@habtoor.eu or by phone at +48 784 551 332

7. The choice of law
The Polish law is appropriate for the realization of the rights and obligations of the agreement. If a dispute arises, it will be settled by the court with Polish jurisdiction

8. Privacy policy
Personal data is protected under the Act dated 29.08.1997 “On protection of personal data” (Journal of Laws No. 133, item 883.) to prevent access to them by third parties. The process of registration and purchase of services provided by Habtoor involves filling in online form where you will be asked for your name, surname, home address, email address, telephone number, and credit card number. This data can be collected only with your full consent. We would like to assure you that your personal data will be processed only by the data administrator in order to provide better services, question about your satisfaction with the services, provide new offer and promotions. This data will not be shared, sold or leased to other entities. The data is stored and processed with security measures appropriate to the Polish Law. We use appropriate business systems and procedures to protect and safeguard the personal information you give us. Only authorized personnel can access your personal information. In accordance to the Act, we guarantee that you have the right to access, modify and obtain information about your personal data at any time. You can also ask to be removed from our database by contacting us at office@habtoor.eu

We wish you a nice stay in Puerto Marina!